Huurvoorwaarden:

 

  • Dit contract werd gesloten tussen de verhuurder (Huurtelescoop.nl / Sidewalk Astronomy Montferland) en de huurder.
  • De huurder stemt er mee in dat hij/zij gedurende de gehele huurperiode volledig verantwoordelijk is voor het verantwoord gebruik en de zorgvuldige opberging van de gehuurde goederen.
  • Indien het gehuurde materiaal beschadigd of defect zou geraken tijdens de huurperiode,  dient de huurder de verhuurder direct hiervan op de hoogte te stellen en ondertussen het materiaal niet meer verder te gebruiken. 
  • De huurder betaald de volledige borgsom aan het begin van de huurperiode, de huursom volgt aan het eind van de huurperiode, tenzij beide partijen in samenspraak anders besluiten.
  • De huurder dient zelf de weersvoorspelling te beoordelen. Mocht het weer gedurende de huurperiode niet goed zijn om waar te nemen, dan volgt er helaas geen restitutie. De mooi weer garantie geldt enkel voor privé sterrenkijkavonden.
  • Wanneer de gehuurde goederen volledig en in goede staat retour komen zal de volledige borgsom aan de huurder geretourneerd worden. Mocht er desondanks schade of verlies opgetreden zijn, dan behoudt de verhuurder het recht dit te verrekenen met (een deel van) de borg. Wanneer de schade - of kosten van verlies hoger zijn dan de borg, dan vergoedt de huurder het meerdere.
  • Wanneer de gehuurde goederen zonder voorafgaand akkoord van de verhuurder niet of te laat teruggebracht worden, heeft de verhuurder het recht om de borgsom niet of niet volledig terug te betalen. Wanneer de gehuurde goederen moedwillig niet teruggebracht worden, dan is dit diefstal en zullen wij hiervan direct aangifte bij de politie doen.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsels opgelopen door personen of eigendommen, gedurende de gehele huurperiode.
  • Het is voor de huurder niet toegestaan de gehuurde materialen verder te verhuren aan derden.